استخدام
در مؤسسه ثبت مفید

جهت همکاری و استخدام در آگاه ثبت، لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید. ما پس از بررسی اطلاعات جهت تعیین وقت حضوری و مصاحبه با شما تماس خواهیم گرفت.

استخدام در مؤسسه ثبت مفید

مهمترین دارایی ما در موسسه ثبت مفید ، همکاران ما هستند، همکارانی که وجودشان سرشار از احساس خوب و انرژی برای ما و مشتریانمان است. محیط کاملا دوستانه و جوان همراه با ساعت کاری مناسب و مسیر راحت برای رفت و آمد همکاران، از دیگر خصوصیات محیط کاری ماست. در صورتی که قبلا در موسسات خدمات اداری و ثبتی فعالیت نموده اید یا دارای روحیه یادگیری و پر انرژی هستید فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

فرم استخدام در مؤسسه ثبت مفید

جهت همکاری و استخدام در ثبت مفید، لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید. ما پس از بررسی اطلاعات جهت تعیین وقت حضوری و مصاحبه با شما تماس خواهیم گرفت.

1 مرحله اول : مشخصات فردی
2 مرحله دوم: تکمیل مشخصات