رتبه بندی
شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها چیست؟

رتبه بندی شرکت ها در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد. رتبه بندی شرکت ها در واقع یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها اتخاذ می شود.

رتبه بندی تخصصی شرکت ها توسط ثبت شرکت موسسه ثبت مفید انجام می گردد.

سیستم رتبه بندی

شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از ۱ تا ۵ رتبه بندی می شوند، ولی شرکت های مشاور از ۱ تا ۳ رتبه بندی اتخاذ می کنند. کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است ولی شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.

رتبه یا گرید عموماً مخصوص شرکت های فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هرگاه سازمان دستگاه مناقصه گذار، اعم ازدولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و یا مهندسی داشته باشد، اجرای پروژه را به شرکت های دارای امتیازفنی و مهندسی تایید شده استانداری به صورت مناقصه واگذار می نماید. طبق آیین نامه، یک سری پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها با توجه به این پارامترها و شاخص ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می نماید. در صورتی که شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردید و تعیین صلاحیت شد، گواهی رتبه صادر می گردد. بنابراین شرایط داشتن امتیاز فنی تایید شده سازمان، برای شرکت های مذکور به شرح ذیل می باشد.

مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند:

1. نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند
2. گواهی کار مرتبط با رشته مورد درخواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه اعلام شدند.
3. سربرگ رسمی شرکت در ۳ نسخه
4. کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
تذکر ۱: مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد.
تذکر ۲: دوسوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.
تذکر ۳: یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص باشد بهمراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف (شرکتها میتوانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند به شرط رعایت موارد مذکور)
تذکر ۴: داشتن کد اقتصادی برای شرکتهای متقاضی الزامیست.

مدارک مورد نیاز جهت
اخذ رتبه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه ۵ :
برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
الف) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تغییرات و تاسیس
ب) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه رسمی، تاسیس و تغییرات، روزنامه
ج) ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها کپی برابر اصل شده، مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت.
تذکر ۱: دو سوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.
تذکر ۲: داشتن کد اقتصادی و کد کارگاهی برای شرکت های متقاضی الزامی است.
مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری ۱ الی ۴:
برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
الف) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات
ب) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات
ج) کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
د) کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند
ه) آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام تصاویر کلیه پیمان های شرکت (موافقتنامه) اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا (به تایید بالاترین مقام کارفرما) برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده. تمامی مهندسینی که سابقه کار در شرکت های دولتی را داشته اند نیاز به گواهی خروج دارند. امتیازات به این ترتیب بر طبق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران محاسبه می شود.
نکته: تمامی مهندسین باید دارای حداقل ۳۹ ماه بیمه در ۴۸ ماه اخیر در شرکت رتبه دار مرتبط باشند ، یعنی اگر درخواست شرکت برای رتبه راه است، سابقه مهندس باید در شرکت دارای رتبه راه بوده باشد.

همین امروز درخواست خود را ثبت کنید!

موسسه
ثبت مفید

تلفن های تماس:

آیا هنوز سوالی برایتان باقی مانده است؟

سوالات
متداول

گرید چیست؟

گرید یا رتبه در حقیقت گواهی تشخیص صلاحیت اجرایی شرکتهای پیمانکار ، مشاور، انفورماتیک یا طرح و ساخت است که توسط استانداری برای آنها صادر می شود .

آیا شرکت های پیمانکاری جهت حضور در مناقصات خارج از کشور نیاز به رتبه بندی خاصی دارند؟

نیازمند رتبه بندی خاصی نمی باشد ولی نامه تأییدیه از سازمان نظارت راهبردی ریاست جمهوری لازمه شرکت در مناقصه می باشد .

برای گرفتن گرید چه شرایطی باید داشته باشیم ؟

در خصوص گرید پیمانکاری یا رتبه پیمانکاران که بیترین تقاض را دارد نیاز به حضور 2/3 اعضای هیات مدیره با مدرک کارشناسی دارید . به علاوه یکی از اعضا باید دارای 7 سال سابقه بیمه مرتبط یا دو نفر از مهندسین هر یک 3 سال سابقه کار مرتبط داشته باشند.

برای گرفتن رتبه چه مدارکی باید داشته باشیم ؟

علاوه بر لیست بیمه و مدارک تحصیلی اعضا و مدارک ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی لازم است که اعضا در شرکت جدید مجددا بیمه شوند و پس از طی مدت زمان مشخص بیمه نامه آنها نیز جهت اخذ گرید پیمانکاری لازم می باشد .

برای ارتقا رتبه نیاز به چه مدارکی می باشد ؟

علاوه بر گواهی تشخیص صلاحیت قبلی و مدارک شرکت و مدارک شناسایی و تحصیلی اعضا ، سوابق مالی شرکت که ضریب ریالی کارکرد شرکت در پروژه هایش را شان می دهد نیز جهت ارتقا گرید لازم می باشد .

آیا شرکتهای پیمانکاری می توانند درزمینه مهندسین مشاور نیز تعیین صلاحیت شوند

بله می توانند به شرط اینکه برای رشته مهندسی مشاور از افراد امتیاز آور جدید استفاده نمایند و در موضوع شرکت نیز خدمات طراحی و مشاوره نیز درج شده باشد.

تفاوت رتبه های پیمانکاری و مشاور و انفورماتیک در چیست؟

همانطور که از نام آنها مشخص میشود رتبه بندی در شرکت های پیمانکاری مربوط به پروژه های عمرانی و اجرایی میباشد و در زمینه های متفاوت قرارداد انعقاد مینمایند و شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت بر پروژه های عمرانی فعالیت مینمایند و شرکت های انفورماتیک در زمینه خدمات کامپیوتری و فناوری اطلاعات قرارداد منعقد مینمایند .

آیا شرکت های پیمانکاری جهت حضور در پروژه های غیر عمرانی نیز نیاز به تعیین صلاحیت دارند؟

خیر نیاز به تعین صلاحیت ندارد ولی بنا به نوع پرژه شاید نیاز به مجوزهای خاص مربوطه باشد.

آیا برای رتبه بندی پیمانکاری داشتن 3 سال بیمه برای شرکت هایی که برای اولین بار صلاحیت می شوند کافی است

36 ماه در 4 سال اخیر باید باشد.