فروش شرکت
آنلاین

فروش شرکت تا به حال به این راحتی نبوده است!

صاحبان شرکت ها ممکن است به دلایل مختلف قصد ادامه فعالیت شرکت خود را نداشته باشند.آن ها می توانند به جای انحلال شرکت، با رعایت قوانین و شرایط موجود شرکت خود را واگذار نمایند و از خریدار پول دریافت نمایند.

در صورتی که انحلال شرکت دارای مراحل مختلفی می باشد که در صورت واگذاری شرکت نیازی به طی این مراحل نمی باشد.

 

اگر نمیتوانید پیگیر مراحل انحلال شرکت باشید و کارهای مربوط به انحلال را انجام دهید و فرصت این کار را ندارند برای فروش شرکت میتوانید از طریق موسسه  ثبت مفید مراجعه کنید .

فروش شرکت

در این فرایند از طرفی خریدار هم درمدت زمان کمی صاحب شرکت می شود و می تواند کسب و کار خود را گسترش دهد و در مناقصات و مزایده ها شرکت نماید.

با فروش شرکت تمام مسئولیت ها و امور شرکت به فرد خریدار واگذار می شود.و اعضای فعلی خارج می شوند و اعضای جدید که شرکت را خریداری نموده اند وارد می شوند.

از تاریخ خرید شرکت تمام مسئولیت ها به طور کامل به خریداران و اعضای جدید شرکت سپرده می شود.

فرم فروش شرکت آنلاین

کاربر گرامی، با تکمیل این فرم، به ما کمک کنید تا شرکت شما را ارزیابی نموده و با مناسب ترین قیمت به فروش برسانیم.

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات کلی شرکت
3 مرحله سوم : مشخصات مالی شرکت
4 مرحله چهارم : ثبت درخواست