کد
کارگاهی و بیمه

یکی از مهمترین کار هایی که پس از ثبت یک شرکت باید انجام دهیم و سوالی که به ذهنمان می آید این است که : چگونه کد کارگاهی بیمه بگیریم؟ تا بتوانیم پس از آن با معرفی نفرات شاغل در شرکت و یا پروژه ها لیست بیمه ایشان را به سازمان ارسال کنیم.
۱۵ روز پس از ثبت شرکت باید به نزدیکترین شعبه بیمه تامین اجتماعی محل فعالیت خود مراجعه نمائید و با مراجعه به واحد بازرسی شعبه مربوطه و تایید آدرس محل فعالیت خود، فرم تشکیل پرونده مطالباتی بگیرید و پس از تکمیل همراه با مدارک زیر مجددا به شعبه مراجعه کنید البته این بار جهت تایید اطلاعات شرکت شما و نوع فعالیت و … می بایستی به واحد درآمد همان شعبه بروید و پس از امضا به واحد بازرسی برگردید.

اخذ کد کارگاهی و بیمه

  • کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.
  • به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.
  • لازم است یادآوری شود که به هنگام نقل و انتقالات کارگاه، دریافت مفاصاحساب از شعبه تامین اجتماعی لازم است.

مدارکی که می تواند
ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد اجاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

مدارک مورد نیاز جهت
اخذ کد کارگاهی

1. شناسنامه و کارت ملی
2. جواز کسب یا جواز تاسیس معتبر یا پروانه کسب
3. سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا صلح نامه کارگاه (رسمی یا عادی)
4. ارائه فرم نمونه امضاء و اثر انگشت در دفترخانه اسناد رسمی
5. در صورت نیاز تائیدیه اتحادیه امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
1. اساسنامه و اظهارنامه (تقاضانامه) ثبت شرکت
2. آگهی تاسیس و روزنامه رسمی تاسیس
3. آخرین روزنامه تغییرات
4. سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
5. شماره حساب بانکی شرکت
6. شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
7. قبض برق یا تلفن و تاییدیه پستی
8. درخواست کتبی روی سربرگ شرکت برای دریافت کد کارگاهی
9. درخواست کتبی روی سربرگ شرکت برای دریافت کد کارگاهی
10. دفترچه بیمه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (درصورت وجود)

همین امروز درخواست کد کارگاهی خود را ثبت کنید!

موسسه
ثبت مفید

تلفن های تماس:

آیا هنوز سوالی برایتان باقی مانده است؟

سوالات
متداول

چقدر طول می کشد که کد کارگاه بگیریم؟

بعد از ارائه مدارک و تکمیل مراحل بالا از کارگاه شما بازرسی به عمل می آید و درنهایت حداکثر تا ۳۰ روز، کد کارگاه به آدرس شرکت تان ارسال می شود.